Is bij u de aandacht voor hygiëne versnipperd over afdelingen, vraagt u zich af hoe u hygiëne kunt verbeteren en toch kosten besparen, of tijd besparen, wat levert meer aandacht voor uw medewerkers en natuur voor u op, wat zijn trends en wat is de rol van schoonmaakbedrijven? Wat speelt er op het gebied van wet- en regelgeving, kunnen betere en andere detectiemethodes kansen voor u opleveren, en wat zou denken alsof u ging nieuwbouwen of verbouwen u kunnen besparen?

Clear Inn Food kijkt vanuit diverse invalshoeken naar hygiëne en past die innovaties toe die specifiek in uw situatie het meeste opleveren. Op het gebied van kwaliteit om te voorkomen dat er stront aan de knikker komt, op het gebied van efficiency snapt Clear Inn Food dat het uiteindelijk om de knikkers gaat.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

 
shutterstock_455883154.jpg
 

Versnipperd over afdelingen

Binnen uw foodbedrijf is vast duidelijk wie verantwoordelijk is voor Commercie, wie voor Productie, wie voor Financiën, wie voor Kwaliteit. Maar is er bij uw bedrijf één persoon verantwoordelijk voor Hygiëne? De verantwoordelijkheid voor hygiëne ligt vaak versnippert in de organisatie; bij productie, bij facilitaire/technische dienst, bij inkoop, bij de kwaliteitsafdeling. Of is bij u het schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor hygiëne?  Verkoop en marketing zijn meestal niet aangesloten, terwijl deze ‘hygiëne’ perfect als onderscheidend vermogen zouden kunnen verkopen aan de klanten als het foodbedrijf hierin ‘excelleert’. Door deze versnippering is het vaak makkelijk voor mensen om zich te verschuilen, om zaken af te schuiven.

Wilt u veiliger produceren? Of kosten besparen met efficientere hygiëne processen? Dan zijn kennis, verantwoordelijkheid en betrokken management noodzakelijk. Clean Inn Food helpt u dit thema samen op te pakken. En indien u het zelf druk heeft neemt Clean Inn Food u werk uit handen.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

Kosten besparen

Prijsdruk wordt steeds verder opgevoerd door uw afnemers. De voedingswereld wordt steeds transparanter en afnemers (retail en groothandel) stellen niet alleen steeds opnieuw prijsdoelen, maar vragen u ook (nog) meer te doen op het gebied van leverbetrouwbaarheid, beheersing en voldoen aan kwaliteits- en duurzaamheidseisen. Gaat u zich onderscheiden door schaalvergroting of zoekt u juist niches op? In beide gevallen zijn kosten besparingen een constante focus. Zowel aan de grondstoffenkant als op het gebied van verbeteren van processen en tegen lagere kosten produceren valt rendement te halen/beschermen.

Clear Inn Food selecteerd voor u innovaties en daaraan gekoppelde werkwijzes die voor u kostenbesparingen opleveren:

  • Directe kostenbesparingen: simpelweg een lagere prijs voor een gelijkwaardig product
  • Kostenbesparingen door minder waterverbruik, minder energieverbruik en tijdbesparing
  • Kostenverlaging per product door verbeteren van processen

Clear Inn Food helpt u met het in kaart brengen van kansen en innovaties die de hoogste besparingen opleveren én die ook strategisch interessant voor u zijn; die u onderscheiden van uw concurrentie.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

Tijd besparen

Een van de meest renderende besparingen is tijd. Want een manuur minder tijd op een dag in het oppervlakte schoonmaakproces levert per jaar Euro 5.000,= op. En besparing op tijd in onderdelen die kritiek zijn in uw productieproces kunnen extra productiecapaciteit opleveren. Of het nu gaat om kaas, poeder, saus, champignons, groente, vlees, vis, kant-en-klaar maaltijden of brood, u weet als geen ander wat 10 minuten langer produceren oplevert.

Clear Inn Food helpt u deze kansen op verhogen van uw up-time in kaart te brengen en om te zetten in concreet resultaat.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

Meer aandacht voor uw medewerkers

Beter licht, minder stof in werkruimtes/magazijn, minder schoonmaakmiddelen met forse pH-waardes, minder gewicht tillen terwijl medewerkers moeten bukken. Allemaal zaken die bijdragen aan positieve aandacht voor uw medewerkers en tegelijk kosten besparen op ziekteverzuim, minder gevaar opleveren en bijdragen aan betere positionering voor u als potentiële werkgever voor nieuwe medewerkers. Toegegeven, toon maar eens aan dat juist die ene aanpassing precies dat resultaat heeft opgeleverd, dat is lastig. Toch snapt u dat bijvoorbeeld beter licht bijdraagt aan frissere medewerkers en dus tot hogere output en minder schade/fouten.

Clear Inn Food helpt u de voordelen inzichtelijk te maken en ook te kijken welke innovaties juist voor uw bedrijf en uw medewerkers interessant zijn, zowel qua welbevinden als qua rendement.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

factory
 
 

Natuur

Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn een containerbegrip, en de vraag is of, als je alles meerekent in de gehele productieketen, elke verandering uiteindelijk wel zo duurzaam is. Toch, als je kijkt naar mobiliteit, energie en water, betrokkenheid van personeel, de impact van je organisatie op de omgeving en het verduurzamen van je product, dan valt er veel te halen. Je kan het zo ingewikkeld maken als je zou willen, quick-wins zijn vooral te behalen als je minder water en energie verbruikt en minder afval produceert . Vaak levert bewustwording al iets op (een stikkertje op de 2 toiletknoppen plakken met 6L en 3L erop) en helpt dit ook al bij uw uitstraling naar buiten (bezoekers komen ook op uw toilet). U wordt wellicht pas echt gemotiveerd als er naast voordelen voor de natuur ook echte substantiele voordelen voor uw portemonnee te realiseren zijn? LED verlichting of een fors watersbesparende hoge-druk nozzle zijn hier goede voorbeeld van.

Clear Inn Food is geen expertise-bureau op het gebied van duurzaamheid. Wat we echter wel kunnen zijn bewezen innovaties toepassen binnen uw bedrijf. U realiseert daarmee opbrengsten voor de natuur en voor uw winst en verlies rekening. En de innovaties die we inzetten hebben tevens een verhogend effect op uw hygiëne niveau.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

 

Schoonmaakbedrijven

Of u nu met eigen mensen schoonmaakt of dit heeft uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf, de vraag is of u zeker weet of uw lopende banden, machines, warmtewisselaars, (tank)wanden, leidingen ook echt schoon zijn na reiniging? En als deze obv gemiddelde scores binnen uw normering vallen, zou het dan niet nog schoner kunnen wat wellicht verlenging van uw houdbaarheid zou kunnen opleveren?

En is het belang van uw schoonmaakbedrijf of uw eigen schoonmaakploeg ook uw belang? Want er zijn diverse innovaties beschikbaar die de schoonmaakresultaten beter inzichtelijk maken en die het schoonmaakproces kunnen versnellen en hygiënisch resultaat verbeteren. Maar voor wie levert een aantal uren tijdbesparing per nacht iets op? Wordt het schoonmaakbedrijf daar ook blij van? En uw eigen schoonmaakploeg; pakken die elke verbetering qua efficiency direct op of zien die vooral de bedreiging voor een arbeidsplaats van een collega?

Clear Inn Food helpt om samen met u en het schoonmaakbedrijf of uw eigen schoonmaakploeg in goed overleg die verbeteringen door te voeren die u geld en verbeterde hygiëne opleveren.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

 

Wet en regelgeving

Vanaf 2018 wordt er binnen ISO een koppeling vereist van uw kwaliteitsrapportage aan uw algemene management rapportage. Weet u al hoe u dit gaat regelen en wat de gevolgen gaan zijn voor u als foodbedrijf? En hoe gaat uw KAM manager het algemeen management goed informeren over kwaliteit? En welke aandacht krijgt hygiëne als de informatie hierover van diverse afdelingen moet komen?

Juist deze nieuwe eis van ISO levert tal van mogelijkheden op om hygiëne vóór u te laten werken. Clear Inn Food helpt u deze samen op te pakken en deze eis om te vormen tot een sterkere positie voor uw bedrijf.

Trends

Voeding is mondiaal een belangrijk thema. Meer mensen moeten worden gevoed, resources worden schaarser. Nieuwe eiwitbronnen worden ontwikkelt en mede door transport van voeding wordt hygiëne steeds belangrijker. Nederland is een grote speler binnen Europa op voedselproductiegebied. Zowel bij ontwerpen en produceren van productielijnen voor food als bij het processen van voedsel zelf loopt Nederland vaak voorop. Vreemd is wel dat de voedingsmarkt aan de ene kant overgereguleerd is en aan de andere kant het imago bij consumenten ver achterblijft. Dit imago is voor veel retailers een drijfveer om verbeterde hygiëne processen te eisen van u als voedingsproducent.

Een andere marktontwikkeling is dat diverse partijen bezig zijn om producten met voorheen een generieke productnaam (boterhamworst) nu onder merknaam op de markt te brengen. Dit levert voordelen op, maar ook afbreukrisico’s, zoals mogelijke imagoschade als gevolg van microbiologische problemen.  Net als bij brand, de kans dat het gebeurt is niet zo groot, maar als het gebeurt zijn de consequenties niet te overzien.

Wat kunt u hier als voedselproducent mee? Blijft u de wensen en eisen van uw afnemers steeds maar weer opvolgen, zoals uw concurrenten ook doen? Of zou u anders kunnen denken en een eigen merk introduceren en/of kiezen voor een aanpak naar de markt toe waarin u niet volgt maar zich onderscheidt doordat u juist vóórop loopt in uw hygiëne aanpak?  Zo kan uw sales en marketing team uw state-of-the-art hygiëne aanpak als onderscheidend argument inzetten, bespaart u intern kosten en kiest u een strategisch onderscheidende aanpak.

Clear Inn Food helpt u concreet invulling te geven aan deze andere manier van denken die strategisch onderscheidend naar uw prospects en klanten toe is.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

 

Detectiemethodes

Meten is weten. Maar welke meet- en detectiemethodes gebruikt u en zijn er ook innovaties die helpen hygiëne en processen inzichtelijker te maken? Hoe zit het met de kwaliteit van uw water, zijn uw gesloten systemen biofilm vrij, weet u of uw lijnen na reinigen vrij zijn van organische en biofilm vervuiling, kunt u Salmonella en ESBL back-tracen, is uw aangeleverde vlees wel van het dier zoals is aangegeven en kunt u aan de vorm van uw brood zien of uw productieproces optimaal verloopt?

Allemaal vragen waarop u ja zou kunnen beantwoorden. Want de innovaties zijn aanwezig, de vraag is alleen of u ze toe wenst te passen. Clear Inn Food helpt u inzicht te krijgen in bestaande innovaties die antwoord zijn op uw behoefte of die u helpen uw processen verder te verbeteren en optimaliseren.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

 

Nieuwbouwen of verbouwen

Stelt u zich eens voor dat u besloten heeft nieuw te gaan bouwen; u gaat miljoenen investeren... U gaat dan ook uw eisen en wensen formuleren qua proces, duurzaamheid, efficiency. Er wordt een plan gemaakt waar ook een engineer/projectbureau bij betrokken is. Hoe weet u dan dat die alles weten van hygiëne, of lijnen zodanig ontworpen zijn dat ze reinigbaar zijn? En hoe weet u of uw bureau alle redelijkerwijs beschikbare en bewezen innovaties op gebied van hygiëne met gekoppelde lagere kosten geëvalueerd hebben?

Waarschijnlijk gaat u helemaal niet nieuwbouwen, maar waarom zou u niet elke dag naar uw proces kijken alsóf u die nieuw neer zou willen zetten? Waar kunt u het beter en efficiënter doen en wat kan er op korte termijn? Wat houdt u tegen om het anders te doen? Wat wilt u bereiken door te blijven doen wat u nu doet?

Clear Inn Food kijkt mee naar hygiëne processen die u zou willen verbeteren als u de kans had nieuw te bouwen en helpt u door juist die innovaties in te zetten die helpen uw kosten te verlagen en kwaliteit te verbeteren. Binnen de randvoorwaarden van uw huidige fabriek.