Geloof


Clear Inn Food gelooft dat hygiëne veiliger en efficienter kan. Wij geloven dat er mogelijkheden zijn om hygiëne processen en kwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd efficienter te werken. Hierdoor bespaart u water, energie en tijd. Dit doen we door innovaties samen te voegen. Afgestemd op de specifieke situatie binnen uw voedingsbedrijf. Clear Inn Food helpt actief door de processen in kaart te brengen en verbeteringen door te voeren.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, bekijk wie is om te weten wie er achter Clear Inn Food zit of neem contact met ons op.


 
Hygiëne

Hygiëne

Als voedselverwerkend bedrijf wilt u procesmatig, gecontroleerd en beheersbaar voeding verwerken tegen zo laag mogelijke kosten. Daar hoort hygiëne nu eenmaal bij. De vraag is hoe u weet of uw fabriek hygiënisch is en hoe u weet of hygiëne gerelateerde processen niet veel veiliger, efficiënter en goedkoper kunnen?

Is bij u de aandacht voor hygiëne versnipperd over afdelingen, vraagt u zich af hoe u hygiëne kunt verbeteren en toch kosten besparen, of tijd besparen, wat levert meer aandacht voor uw medewerkers en natuur voor u op, wat zijn trends en wat is de rol van schoonmaakbedrijven? Wat speelt er op het gebied van wet- en regelgeving, kunnen betere en andere detectiemethodes kansen voor u opleveren, en wat zou denken alsof u ging nieuwbouwen of verbouwen u kunnen besparen?

Clear Inn Food kijkt vanuit diverse invalshoeken naar hygiëne en past die innovaties toe die specifiek in uw situatie het meeste opleveren. Op het gebied van kwaliteit om te voorkomen dat er stront aan de knikker komt, op het gebied van efficiency snapt Clear Inn Food dat het uiteindelijk om de knikkers gaat.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

 
 
departments.png
 

Versnipperd over afdelingen

Binnen uw food-bedrijf is vast duidelijk wie verantwoordelijk is voor Commercie, wie voor Productie, wie voor Financiën, wie voor Kwaliteit. Maar is er bij uw bedrijf één persoon verantwoordelijk voor Hygiëne? De verantwoordelijkheid voor hygiëne ligt vaak versnippert in de organisatie; bij productie, bij facilitaire/technische dienst, bij inkoop, bij de kwaliteitsafdeling. Of is bij u het schoonmaakbedrijf verantwoordelijk voor hygiëne?  Verkoop en marketing zijn meestal niet aangesloten, terwijl deze ‘hygiëne’ perfect als onderscheidend vermogen zouden kunnen verkopen aan de klanten als het food-bedrijf hierin ‘excelleert’. Door deze versnippering is het vaak makkelijk voor mensen om zich te verschuilen, om zaken af te schuiven.

Wilt u veiliger produceren? Of kosten besparen met efficientere hygiëne processen? Dan zijn kennis, verantwoordelijkheiden betrokken management noodzakelijk. Clean Inn Food helpt u dit thema samen op te pakken. En indien u het zelf druk heeft neemt Clean Inn Food u werk uit handen.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

save_time.png
 

Tijd besparen

Een van de meest renderende besparingen is tijd. Want een manuur minder tijd op een dag in het oppervlakte schoonmaakproces levert per jaar Euro 5.000,= op. En besparing op tijd in onderdelen die kritiek zijn in uw productieproces kunnen extra productiecapaciteit opleveren. Of het nu gaat om kaas, poeder, saus, champignons, groente, vlees, vis, kant-en-klaar maaltijden of brood, u weet als geen ander wat 10 minuten langer produceren oplevert.

Clear Inn Food helpt u deze kansen op verhogen van uw up-time in kaart te brengen en om te zetten in concreet resultaat.

save_money.png
 

Kosten besparen

Prijsdruk wordt steeds verder opgevoerd door uw afnemers. De voedingswereld wordt steeds transparanter en afnemers (retail en groothandel) stellen niet steeds opnieuw prijsdoelen, maar vragen u ook (nog) meer te doen op het gebied van leverbetrouwbaarheid, beheersing en voldoen aan kwaliteits- en duurzaamheid eisen. Gaat u zich onderscheiden door schaalvergroting of zoekt u juist niches op? In beide gevallen zijn kosten besparingen een constante focus. Zowel aan de grondstoffenkant als op het gebied van verbeteren van processen en tegen lagere kosten produceren valt rendement te halen/beschermen.

Clear Inn Food selecteert voor u innovaties en daaraan gekoppelde werkwijze's die voor u kostenbesparingen opleveren:

  • Directe kostenbesparingen: simpelweg een lagere prijs voor een gelijkwaardig product
  • Kostenbesparingen door minder waterverbruik, minder energieverbruik en tijdbesparing
  • Kostenverlaging per product door verbeteren van processen

Clear Inn Food helpt u met het in kaart brengen van kansen en innovaties die de hoogste besparingen opleveren én die ook strategisch interessant voor u zijn; die u onderscheiden van uw concurrentie.

employees.png
 

Meer aandacht voor uw medewerkers

Beter licht, minder stof in werkruimtes/magazijn, minder schoonmaakmiddelen met forse pH-waardes, minder gewicht tillen terwijl medewerkers moeten bukken. Allemaal zaken die bijdragen aan positieve aandacht voor uw medewerkers en tegelijk kosten besparen op ziekteverzuim, minder gevaar opleveren en bijdragen aan betere positionering voor u als potentiële werkgever voor nieuwe medewerkers. Toegegeven, toon maar eens aan dat juist die ene aanpassing precies dat resultaat heeft opgeleverd, dat is lastig. Toch snapt u dat bijvoorbeeld beter licht bijdraagt aan frissere medewerkers en dus tot hogere output en minder schade/fouten.

Clear Inn Food helpt u de voordelen inzichtelijk te maken en ook te kijken welke innovaties juist voor uw bedrijf en uw medewerkers interessant zijn, zowel qua welbevinden als qua rendement.

Doe zelf de innovatie-scan om te bepalen welke innovaties voor u interessant zouden kunnen zijn, of neem contact met ons op.

 
 
shutterstock_2660121.jpg

Innovaties

Er zijn diverse innovaties beschikbaar voor foodbedrijven. Clear Inn Food richt zich vooral op innovaties die meerdere elementen in zich hebben, zoals zorgen voor kostenvoordelen, verbeteringen in hygiëne en het proces verbeteren.

 

Voor u als food bedrijf is het soms lastig op de hoogte te blijven van innovaties en deze ook concreet toe te passen. Waar haalt u de informatie over innovaties vandaan, wie gaat dit oppakken binnen uw team en hoe beoordeelt u of de producten en innovaties van leveranciers resultaat opleveren. Vertrouwd u de ‘wij van WC-eend adviseren WC-eend’ aanpak?  En kunt u diverse innovaties combineren of is dat tegenstrijdig met het belang van uw leveranciers die graag volledige paketten willen verkopen?

Clear Inn Food selecteert doorlopend innovaties die ook echt bewezen resultaat opleveren. Clear Inn Food helpt u daarna de juiste innovaties te selecteren en te implementeren die voor uw specifieke situatie het beste rendement/resultaat/kostenbesparing op zullen leveren. Clear Inn Food combineert hierbij diverse innovaties om zodoende een nog optimaler effect voor u te realiseren. Clear Inn Food begrijpt dat hygiëne uw ‘license to operate’ is en we gaan dan ook erg zorgvuldig om met aanpassingen.


 
Marcel

Wie is Clear Inn Food?

Ik ben Marcel Duinen,  oprichter en eigenaar van Clear Inn Food en ik geloof dat het beter kan. Er zijn zo veel mooie innovaties die ervoor kunnen zorgen dat uw voedingsbedrijf veiliger kan werken en daarbij ook rendabeler wordt. Zonde als u daar geen gebruik van maakt.

Mijn bevlogenheid komt van 2 kanten. De ene is idealistisch van aard. Ik vindt dat de consument moet kunnen vertrouwen op de ‘kok’ van zijn voeding. Dat u als voedingsproducent hygiëne naar beste eer en geweten uitvoert en dat u de beschikbare innovaties op dit vlak inzet. Ook al was het maar om één persoon één nacht boven de wc hangen te besparen. Ik bekijk het maar zo; zou u het anders doen als u uw eigen kind uw voeding te eten zou geven op de laatste dag van de houdbaarheid?

Aan de andere kant ben ik realist: veilige voeding moet betaalbaar blijven. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook kan. Dat u het risico voor mogelijke imagoschade prima onder controle kan hebben én dat uw processen efficienter worden zodat u kosten kan besparen.

Mijn sterkste kant is echter mijn creativiteit; ik vind oplossingen als anderen niet meer weten waar ze het moeten zoeken.

Highlights:

49 jaar, getrouwd en 2 kinderen van 10 en 7 jaar. Werkte de laatste jaren voor een Franse producent van reinigings- en desinfectiemiddelen in de Food industrie in Nederland. Ronde vorig jaar zijn Master NLP coaching opleiding af. Is ambassadeur van SafeFoodFactory  en oprichter van Stichting ‘Papa, hoe vangen ze vissticks uit de zee?’

Kijk voor meer info op LinkedIn