Mijn bevlogenheid komt van 2 kanten. De ene is idealistisch van aard. Ik vind dat de consument moet kunnen vertrouwen op de ‘kok’ van zijn voeding. Dat u als voedingsproducent hygiëne naar beste eer en geweten uitvoert en dat u de beschikbare innovaties op dit vlak inzet. Ook al was het maar om één persoon één nacht boven de wc hangen te besparen. Ik bekijk het maar zo; zou u het anders doen als u uw eigen kind uw voeding te eten zou geven op de laatste dag van de houdbaarheid?

Aan de andere kant ben ik realistisch: veilige voeding moet betaalbaar blijven. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook kan. Dat u het risico voor mogelijke imagoschade prima onder controle kan hebben én dat uw processen efficienter worden zodat u kosten kunt besparen.

marcel_01 tiny.jpg

Creativiteit is mijn sterkste kant...

...waardoor ik praktische, logische oplossingen vind als anderen niet meer weten waar ze het moeten zoeken.

Ik ben inmiddels 49 jaar, getrouwd en heb 2 kinderen van 10 en 7 jaar.

De laatste jaren werkte ik voor een Franse producent van reinigings- en desinfectiemiddelen in de Food industrie in Nederland. En vorig jaar ronde ik mijn Master NLP coaching opleiding af.

Ik ben ambassadeur van SafeFoodFactory en oprichter van Stichting ‘Papa, hoe vangen ze vissticks uit de zee?’

 

 
 
 
Stichting 'Papa, hoe vangen ze vissticks uit de zee?'

Stichting ‘Papa, hoe vangen ze vissticks uit de zee?’

De stichting heeft als doel bewustwording te realiseren over het thema: waar komt onze voeding vandaan en hoe wordt het gemaakt. Doelgroep is kinderen in brede zin en meer specifiek van groepen 6, 7 en 8 van de basisschool.

Door kinderen kennis te laten maken met de processen van kweek en voedselproductie en inzicht te geven in waar voeding en ingrediënten vandaan komen wordt bewustzijn gerealiseerd. Op basis daarvan kunnen kinderen nu en in de toekomst beter keuzes maken en wordt de kennis en beleving rondom voeding gestimuleerd. De focus ligt daarbij op industriële voedselproductie processen; de meeste kinderen eten nu eenmaal voeding uit de supermarkt.

Is er dan geen informatie te vinden over dit onderwerp? Jawel. Deze info is vooral gericht op de discussie of iets gezond is of niet. Daarnaast is er over processen binnen de voedingsindustrie weinig te vinden of technisch zeer ingewikkeld en gedetailleerd omschreven. De Stichting gaat objectief informatie verschaffen en geen waarde oordeel uitspreken over welk voedingsmiddel dan ook. De Stichting gelooft dat mensen zelf keuzes kunnen maken als ze maar basis kennis hebben. De vlogs en extra informatie zal dusdanig worden opgesteld dat een groep 6-8 leerling de inhoud zou moeten kunnen begrijpen.

De werkwijze:  laat kinderen op locatie bij kwekers en voedingsproducenten filmpjes (in vlog-vorm) maken, laat kinderen de vragen stellen en laat kinderen de filmpjes monteren. Laat kinderen koken en van elkaar leren. Omdat de Stichting hoogwaardige doch eenvoudige kennis aan gaat bieden zal de inhoud van de fimpjes worden nagekeken door deskundigen voordat deze online worden gezet.

De Stichting is recent opgericht, momenteel wordt gewerkt aan invulling van de activiteiten. Zodra deze concreet zijn zal ook de website worden opgezet. Wilt u in de tussentijd meer informatie of wilt u bijdragen aan de Stichting, financiëel, of door mee te werken aan filmpjes? Of hebt u ideeën?